• Vergide Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

  Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

  Detaylı Bilgi
 • E-Arşiv Nedir?

  E-Arşiv uygulaması; Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

  Detaylı Bilgi
 • E-Faturaların Saklanmasında Sorumluluk

  E-Fatura Portalına yüklenen faturaların muhafazasından GİB sorumludur. Programda düzenlenip onaylandıktan sonra portala yüklenen e-faturalar önce geçerlilik kontrolü uygulanır, Geçerliliği onaylanan faturalara ait bilgiler GİB’ce saklanır.

  Detaylı Bilgi
 • Bağımsız Denetim Şirketimiz Kuruldu!

  Bağımsız denetim şirketimiz İntegral Bağımsız Denetim A.Ş. 2015 yılında kurularak KGK ve EPDK’dan almış olduğu yetkilerle faaliyetlerine başlamıştır.

  Detaylı Bilgi

KURUMSAL HABERLERTüm Haberler

HİZMETLERİMİZ

KURUMSAL PROFİL

Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Uluslararası Denetim Limited Şirketi, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca hizmet vermektedir.
Mükelleflerimizin mali tablolarının oluşturulmasında şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına, sunulan bilgi ve belgelerin uluslararası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda firmamız denetim faaliyetlerini titizlikle yapmaktadır.

 

HİZMET ALANLARIMIZ

Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Uluslararası Denetim Limited Şirketi, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca hizmet vermektedir.

Mükelleflerimizin mali tablolarının oluşturulmasında şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına, sunulan bilgi ve belgelerin uluslararası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda firmamız denetim faaliyetlerini titizlikle yapmaktadır.